Historien bag Aktivt Ældreliv

Hjemmesiden indgik som en del af udviklingsprojektet ”Ensomt eller aktivt ældreliv – et frivilligt valg”, der var finansieret af Socialministeriet og omhandlede 25 kommuner fordelt i hele landet. I forbindelse med projektet blev der blandt andet gennemført en stor landsdækkende undersøgelse, som resulterede i en rapport med fokus på ensomhed blandt ældre. Klik her for at læse rapporten.

Hjemmesiden er udviklet af konsulentvirksomheden Marselisborg Consulting i samarbejde med en lang række af landets kommuner og ikke mindst de mange foreninger med tilbud til ældre, som findes i kommunerne.

AktivtÆldreliv.dk udsprang af en kortlægning af ensomhed blandt ældre, hvor det blev tydeligt, at der manglede en mulighed for at opsøge viden om aktiviteter i borgerens nærområde. Det var gældende for størstedelen af borgerne, om de oplevede ensomhed eller ej. Søgemaskinen og tilgangen til aktiviteter på AktivtÆldreliv.dk kan anvendes af alle, der ønsker at få overblik over aktiviteter og opsøge og blive del af nye fællesskaber. Hvis man vil vide mere om ensomhed og hvad man kan gøre for at forebygge ensomhed, er der også mulighed for at blive klogere på det.

Gennem en fælles udviklingsproces med kommuner, foreninger og faglig sparring med eksperter inden for området, har vi på baggrund af rapporten udviklet en række redskaber og publikationer, som bringer os et skridt videre i forebyggelsen af ensomhed blandt ældre. Alle redskaber og publikationer findes her hjemmesiden. 

 

Sådan er søgemaskinen blevet til

Rapporten om ensomhed viser, at en af de største barrierer for de ældre, som oplever ensomhed, er manglende viden om aktiviteter og tilbud i deres lokalområde. Samtidig har de svært ved at finde de aktiviteter, der matcher lige netop deres interesser og behov. Formålet med søgemaskinen er derfor, at give mulighed for hurtigt at kunne danne sig et overblik over de aktiviteter og tilbud, der findes inden for et bestemt område eller interessefelt. Dermed bliver det nemt at matche den enkeltes interesser og behov med de eksisterende tilbud. 

Der findes rigtig mange foreninger og centre, som tilbyder aktiviteter for ældre rundt omkring i Danmark. Mere end 1500 af de foreninger og centre er nu med på AktivtÆldreliv.dk, og du kan se dem alle på kortet i søgemaskinen. Det er over 7500 aktiviteter rundt omkring i landet. Foreningerne befinder sig i de kommuner, som på nuværende tidspunkt samarbejder med Marselisborg Consulting om at forebygge ensomhed blandt ældre, samt sikre alle et aktivt og socialt liv efter pensioneringsalderen.