Kend signalerne

Der kan være flere tegn på, at det er svært at indgå i fællesskaber. Både strukturer, handlinger og også sårbare livsperioder kan medføre en øget risiko for, at opleve ensomhed. Første skridt til at forebygge ensomhed er at opdage ensomheden. Her er det centralt at kende til tegnene på ensomhed, så du lettere vil kunne genkende signalerne, hvis du møder dem ved familie, naboer, kollegaer og borgere gennem arbejdet. Vi skal ved denne handling huske på, at blot fordi der er tegn på ensomhed, så er det ikke sikkert, at personen rent faktisk føler sig ensom. Ensomhed er en individuel følelse, og derfor skal vi passe på med at overføre vores egne behov for social kontakt til andre. Der findes flere typer af ensomhed, som du kan læse mere om her.

De mange forskellige typer af ensomhed gør, at vi både skal være opmærksom på ensomhed ved de mennesker, der føler sig alene på grund af manglende selskab, men også de personer der føler sig alene i selskabet med andre eller mangler en meningsfuld hverdag. Læs mere om de forskellige typer af ensomhed her.

 

Kend signalerne på ensomhed

For at opdage ensomheden er det vigtigt at være opmærksom på tegn på og risikofaktorer for ensomhed. Her er det centralt at være nysgerrig over for sine medmennesker og italesætte bekymringer. Risikoen for ensomhed er høj, hvis for eksempel helbredet svigter, man mister en nærtstående, oplever manglende kontakt til familie og venner eller har problemer med at få struktur på hverdagen.

Samlet set kan der identificeres tre typer af tegn på ensomhed, nemlig:

Tryk på figuren for at se en detaljeret version. De beskrevne tegn kan indikere, at personen har en øget risiko for at opleve ensomhed.

 

Hvad er særlige livssituationer?

Betydning: Igennem livet vil vi alle opleve nogle særlige situationer og perioder, hvor man som person er sårbar. Det kan skyldes mange forskellige livsbegivenheder, men fælles vil oftest være, at noget værdifuldt i ens liv er under forandring. Det er derfor nødvendigt at genfinde sig selv i den nye situation.

Kendetegn: Det at flytte, at én selv eller ægtefællen får et dårligt helbred eller at man forlader arbejdsmarkedet kan være eksempler på særlige livssituationer. Derudover opstår der en særlig sårbarhed, hvis man mister en, som står en nært.

 

Hvad er strukturelle faktorer?

Betydning: Ensomheden kan også blive fremkaldt af strukturelle faktorer, der bunder i forholdene omkring personen. Her er der tale om strukturer, man lever i, og som ikke lige er til at ændre.

Kendetegn: Det at være enlig øger risikoen for ensomhed. Det kan også være at have sprogbarrierer, have dårlig økonomi eller forlade arbejdsmarkedet inden pension.

 

Hvad er personlige faktorer?

Betydning: Ensomheden kan også opstå, fordi man som person har svært ved at mestre egen situation og sociale sammenhænge som følge af ens personlige tilgang og opfattelse.

Kendetegn: Det kan være følelsen af magtesløshed over egen situation og hverdag, at have negative forventninger og tanker om sig selv eller have manglende tro på egne sociale kompetencer. Herudover findes der også fysiske tegn, der kan indikere risiko for ensomhed. Det kan være at en person søger meget berøring på grund af hudsult eller en rusten stemme, der ikke er blevet anvendt for nyligt.

 Brug opmærksomhedsredskabet

Opmærksomhedsredskabet er udviklet til at hjælpe dig med at være opmærksom på de signaler og livssituationer, som typisk indikerer, at en person er i høj risiko for ensomhed.

Hent redskabet her.

Næste handling handler om ”Tal om ensomheden”. Her kan du få inspiration til, hvordan du kan italesætte din bekymring på en god og respektfuld måde, når du bliver opmærksom på tegn på ensomhed. Kun ved at tage hul på emnet, kan du hjælpe din ven, familiemedlem, nabo eller borger ud af ensomheden.

 

Vil du vide mere?

Flere kommuner har i samarbejde med Marselisborg arbejdet med at styrke deres opsporingsindsats og få sat fokus på ensomhed og forebyggelsen heraf.

Hvis du ønsker at høre mere om mulighederne for at styrke netop din kommunes opsporingsindsats fx gennem kompetenceudvikling og konkrete redskaber, er du meget velkommen til at kontakte:

Dorit Wahl-Brink

Tlf.: 2173 3735

e-mail: dwb@marselisborg.org

Udvid dit netværk

Uanset om man er ung eller gammel, kan det være svært at møde nye mennesker. Men det er bestemt ikke umuligt, og det er som regel indsatsen værd.

Læs mere

Bliv frivillig

Ensomhed er noget, der kan ramme os alle. Som frivillig kan du være med til at gøre en stor forskel for andre, der er ensomme eller er ved at blive det.

Læs mere

Det er rart at følges

Det kan være udfordrende at møde op til aktiviteter og arrangementer alene. Mange der ønsker at starte med en ny aktivitet, fortæller, at den største udfordring er, at man ikke har én at starte sammen med.

Læs mere

Forebyggelse af ensomhed blandt ældre

Læs indsatsguiden og få mere viden om forebyggelse af ensomhed blandt ældre og inspiration til handling hertil.

Hent guide

Opmærksomhedsredskab

Brug opmærksomhedsredskabet til at blive opmærksom på de signaler som kan indikere, at en person er i risiko for ensomhed.

Hent redskab