Om Aktivt Ældreliv

At forebygge ensomhed blandt ældre kræver en fælles indsats. Kommuner, foreninger og frivillige i Danmark har i fællesskab mulighed for at øge livskvaliteten blandt ældre, og gøre en forskel for de ældre der føler sig ensomme.

Aktivt Ældreliv er et samarbejde mellem konsulentvirksomheden Marselisborg Consulting, en lang række danske kommuner og ikke mindst de mange foreninger, der tilbyder aktiviteter til ældre i hele landet.

Aktivt Ældreliv startede som et udviklingsprojekt, der blev gennemført i 2012-2014, og har været finansieret af Socialministeriet.

Samarbejdet har resulteret i hjemmesiden her, www.aktivtældreliv.dk, samt en række redskaber og publikationer, som du også kan finde her på siden. Redskaberne er udviklet til at støtte kommunerne og de frivillige foreningers arbejde med at bekæmpe ensomhed blandt ældre, og mere end 48 kommuner arbejder eller har arbejdet med redskaberne.

Hjemmesiden, www.aktivtældreliv.dk er med til at bygge bro mellem aktivitet og borger. På hjemmesiden kan man finde de aktivitetstilbud, der er i ens nærområde, og derved skabe overblik og de forskellige muligheder. Det gør det både lettere at opsøge og deltage i nye aktiviteter, og skaber derved grobund for nye bekendtskaber.